• Прием
  • Записване на учениците
  • Реализация на учениците
  • Актуална информация

Прием

Приемът в Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси се осъществява по документи и срещу заплащане след завършен седми клас и успешно положени изпити по български език и литература и математика на Националното външно оценяване.

За учебната 2017/2018 година Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси приема и след успешно завършен осми клас.

Към учебния план за 2017/2018


Професионално направление

Обучението в Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси се осъществява по учебния план за професионално образование по рамкова програма В с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия ФИНАНСИСТ, специалност БАНКОВО ДЕЛО, от професионално направление ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО, дневна форма на обучение с прием след завършен седми клас.

Необходими документи за записване

  • Заявление до директора (по образец)
  • Оригинал на удостоверението за завършен VII клас
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика
  • Характеристика от предишното училищe
  • Личен формуляр на ученика от ЧПГБДТФ (по образец)
  • Лична здравно-профилактична карта от личния лекар на ученика

На ученика се издава удостоверение, че е записан в ЧПГБДТФ, което ще послужи пред предишното училище за издаване на удостоверение за преместване. По време на записването присъстват представители на фирмите, които изработват униформите на учениците. Възможно е да бъдат взети размерите на новоприетите, за да им бъдат ушити по мярка, или да бъдат закупени веднага от наличните. В сайта на гимназията своевременно се публикува информация за необходимите учебници и помагала.

График на дейноститее

Тук има описан графика на дейностите по кандидатстване

Униформи

Ту са описани правилата за закупуване на униформи

График на часовете

Тук е описано разписанието на часовете

Консултации

Тук са показани консултациите и други дейности

Георги Ангелов - студент в УНСС

"Приятелствата и контактите, които създадох в гимназията, ми помагат и сега."
Ето какво разказва Георги Ангелов, завършил гимназията през 2015 година: "Завърших ЧПГБДТФ през 2015 година. Това, което ме доведе да уча тук, е страстта ми към търговията и финансите още от ранна възраст. Сестра ми завърши същото училище и нямах търпение и аз да започна своето пътуване в сферата на икономиката. Придобих солидни умения в сферата на икономиката и финансите, които и в момента ми помагат както в университета, така и в ежедневието ми. В момента съм студент в УНСС. Занимавам се с политика и търговия на финансовите пазари и спокойно мога да кажа, че ЧПГБДТФ ми даде нужните знания, умения и самочувствие, за да съм винаги добре подготвен. Получих и едно добро професионално ниво, над което само мога да надграждам. Учителите ни се отличаваха с висок професионализъм и уникално отношение към учениците, за което както аз, така и моите съученици, сме им безкрайно благодарни!"

Анжела Бонева - студентка в УНСС

"За мен е гордост и престиж, че бях част от това училище!"
"Аз съм от випуск 2015. Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси дава наистина добро обучение във финансовата сфера. Осигурява възможност за реализация за бъдещето. Учи ни на самостоятелност и упоритост, а това са най-важните качества, които трябва да притежава един ученик. ЧПГБДТФ е училище, в което се учим да бъдем креативни, да работим в екип, да имаме добри маниери и етикет. Тук ние формирахме своите добродетели, които да ни направят успешни личности."

Актуална информация

Нещо актуално, новина

Още някоя новина